Úvod


Aeroklub Šumperk pořádá v termínu 29.4.2010 až 8.5.2010 6. Jarní pohár Jeseníků 2010. Soutěž se uskuteční ve dvou třídách, a to klubové třídě s handicapem a kombinované třídě s handicapem. Nominace na tuto soutěž je volná, takže se ji může zúčastnit každý, kdo splňuje podmínku minimálního náletu 50 hodin jako velitel kluzáku.

Závazné přihlášky je nutno podat nejpozději do 31.března 2010 dle pokynů uvedených v propozicích, tedy jedním z následujících způsobů:

* vyplněním online přihlášky na těchto stránkách
* odesláním vyplněné přihlášky na e-mail info@aeroklub-sumperk.cz
* odesláním vyplněné přihlášky na adresu AK Šumperk uvedenou v kontaktech

Výsledky této soutěže jsou započítávány do bodování v "Žebříčku pilotů" dle SŘ AeČR a budou přihlášeny do IGC Ranking List.